Quang cảnh trường học

Cơ sở thiết bị học tập

 • Tên trường
 • Con đường thăng tiến
 • Quang cảnh trong trường
 • Bàn giáo viên
 • Phòng học
 • Phòng học 2

Quang cảnh khu vực xung quanh

 • Ga Ikebukuro
 • Quảng trường quanh ga Ikebukuro
 • Tuyến xe điện Seibu
 • Đường Sunshine
 • Số 50 Sunshine
 • Cảnh Ikebukuro nhìn từ xa