Tin tức

28/03/2011 Về việc đối ứng với Đại động đất miền Đông nước Nhật

Đối ứng với với động đất xảy ra vào ngày 11/3/2011, lễ Khai giảng tháng 4 đã được chuyển sang Thứ năm ngày 16/5.
Chúng tôi xin được chân thành chia buồn với những nạn nhân, những người ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất lần này.