Tin tức

25/3/2010 Ảnh quang cảnh lễ tốt nghiệp đã được upload.

Ngày 25/3 vừa qua, học viện đã kỉ niệm lễ tốt nghiệp của khóa học năm 2009.
Các học sinh tốt nghiệp, được các bạn còn tiếp tục học ở trường tiễn, đã tiến đến một chặng đường mới với những nụ cười tươi.