Giới thiệu khóa học

Khóa học vào đại học (Dành cho những bạn sẽ xin Visa “Du học”)

Là khóa học dạy Tiếng nhật từ trình đô sơ cấp đến cao cấp và thực hiện các đối sách chuẩn bị cho các loại kỳ thi (Kỳ thi du học, Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, v.v.), đối sách thi vào từng trường như hướng dẫn phỏng vấn v.v., nhằm mục đích vào Cao học, đại học, cao đẳng, trường chuyên môn, v.v. của Nhật. Các hoạt động ngoại khóa nhằm học hỏi về văn hóa, tập quán của Nhật cũng sẽ được tổ chức.

Đối tượng học

Các bạn có tư cách cư trú “Du học” trên Visa
Các bạn có mong muốn vào đại học, cao học, trường chuyên môn, v.v.

Các lớp học

Lớp sơ cấp I, Lớp sơ cấp II, Lớp trung cấp I, Lớp trung cấp II, Lớp trung cấp III, Lớp cao cấp I, Lớp cao cấp II, Lớp cao cấp III
Lớp luyện kỳ thi du học (chỉ dành cho những người có nguyện vọng)

Giờ học

Từ thứ 2 đến thứ 6
Lớp học buổi sáng: 9:00 - 12:30
Lớp học buổi chiều: 13:00 - 16:30
※Lớp được phân theo kết quả kiểm tra trình độ

Thời gian nhập học/Thời hạn đăng ký

  Thời gian nhập học Thời hạn đăng ký với trường Ngày nộp đơn với Cục quản lý xuất nhập cảnh Ngày phát Giấy chứng nhận tư cách cư trú
Khóa vào đại học - 2 năm Tháng 4 15/11 Năm trước năm nhập học Cuối tháng 11 năm trước năm nhập học Cuối tháng 2
Khóa vào đại học - 1 năm 9 tháng Tháng 7 15/3 Cuối tháng 3 Cuối tháng 5
Khóa vào đại học - 1 năm 6 tháng Tháng 10 15/5 Cuối tháng 5 Cuối tháng 8
Khóa vào đại học - 1 năm 3 tháng Tháng 1 15/9 Năm trước năm nhập học Cuối tháng 9 năm trước năm nhập học Cuối tháng 11 năm trước năm nhập học

Bảng học phí (Đơn vị: Yên)

  Tiền đóng năm đầu tiên Tiền đóng năm thứ hai
Khóa vào đại học - 2 năm
(Học sinh tháng 4)
Khóa vào đại học - 1 năm 9 tháng
(Học sinh tháng 7)
Khóa vào đại học - 1 năm 6 tháng
(Học sinh tháng 10)
Khóa vào đại học - 1 năm 3 tháng
(Học sinh tháng 1)
Phí tuyển chọn 20,000 - - - -
Phí nhập học 30,000 - - - -
Học phí 540,000(1 năm) 540,000(1 năm) 405,000(9 tháng) 270,000(6 tháng) 135,000(3 tháng)
Tiền trang thiết bị 36,000(1 năm) 36,000(1 năm) 27,000(9 tháng) 18,000(6 tháng) 9,000(3 tháng)
Chi phí khác 24,000(1 năm) 24,000(1 năm) 18,000(9 tháng) 12,000(6 tháng) 6,000(3 tháng)
Tổng 650,000 Yên 600,000 Yên 450,000 Yên 300,000 Yên 150,000 Yên

※Tổng học phí chưa có tính Tax.

※Tiền sách, tài liệu sẽ được tính và trả theo thực tế khi các lớp học bắt đầu.

Khóa học ngắn hạn (Dành cho những bạn đã có tư cách tư trú, những bạn tạm trú ngắn ngày ở Nhật)

Là khóa học tiếng Nhật không gắn với mục đích cụ thể dành cho những người đã có tư cách cư trú khác tư cách tư trú “du học”, hoặc những người có mong muốn học tiếng Nhật trong thời gian tạm trú ngắn ngày ở Nhật. Có thể đăng ký theo đơn vị từng tháng một.

Đối tượng học

Những bạn đã có tư cách cư trú khác "Du học"
Những bạn tạm trú ở Nhật ngắn ngày

Các lớp học

Lớp sơ cấp I, Lớp sơ cấp II, Lớp trung cấp I, Lớp trung cấp II, Lớp trung cấp III, Lớp cao cấp I, Lớp cao cấp II, Lớp cao cấp III, Lớp luyện kì thi du học (chỉ dành cho những người có nguyện vọng)

Giờ học

Từ thứ 2 đến thứ 6
Lớp học buổi sáng: 9:00 - 12:30
Lớp học buổi chiều: 13:00 - 16:30
※Lớp được phân theo kết quả kiểm tra trình độ

Thời gian nhập học

Có thể nhập học bất cứ lúc nào

Bảng học phí (Đơn vị: Yên)

  Trường hợp trả theo từng tháng Trường hợp trả 3 tháng một
Phí nhập học 0 0
Học phí 40,000 120,000
Tiền trang thiết bị 5,000 15,000
Giảm giá 0 -15,000
Tổng 45,000 Yên (1 tháng) 120,000 Yên (3 tháng)

※Tổng học phí chưa có tính Tax.

※Tiền sách, tài liệu được tính và trả theo thực tế khi các lớp học bắt đầu.

Khóa học

Lớp học thông thường (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

  Nội dung Khóa học Tài liệu Trình độ
Sơ cấp I 3 tháng Tiếng Nhật sơ cấp I (Tiếng Nhật nhập môn)
(Hội thoại, chữ viết, nghe, viết…)
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N5
Học ngữ pháp cơ bản, kỹ năng hội thoại, chữ katakana và chữ Hán, đào tạo kỹ năng hội thoại đơn giản thường ngày và đọc viết bước đầu.
■Katakana/chữ Hán(220 chữ) ■Từ vựng chữ Hán(350 từ) ■Từ vựng(Khoảng 1200 từ)
Tiếng Nhật sơ cấp I Daichi
Tiếng Nhật sơ cấp I Daichi - Bài tập cơ bản
Tiếng Nhật sơ cấp I Minna - Chữ Hán
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N5
Sơ cấp II 3 tháng Tiếng Nhật trung cấp II (Tiếng Nhật Sơ cấp)
(Hội thoại, chữ viết, nghe, viết…)
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N4
Đào tao năng lực truyền tải suy nghĩ của bản thân, nêu các yêu cầu và luyện kỹ năng hội thoại cơ sở hàng ngày.
■Chữ Hán(298 chữ) ■Từ vựng chữ Hán(422 từ) ■Từ vựng(Khoảng 1200 từ)
Tiếng Nhật sơ cấp II Daichi
Tiếng Nhật sơ cấp II Daichi - Bài tập cơ bản
Tiếng Nhật sơ cấp II Minna - Chữ Hán
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N4
Trung cấp I 3 tháng Tiếng nhật Trung cấp (Cơ sở)
Mẫu câu/Cách nói, Đọc hiểu (đọc kĩ) Trung cấp
Hội thoại, Nghe hiểu, Tiểu luận Trung cấp
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N3
Sắp xếp theo chức năng các mẫu câu/mẫu ngữ pháp cơ sở đã học ở Sơ cấp, trang bị kĩ năng hội thoại, diễn đạt cở sở ở trình độ cao hơn.
■Chữ Hán(Khoảng 250 chữ)■Từ vựng(Khoảng 1500 từ)
Tiếng Nhật Trung cấp New Approach – Tập cơ sở
Tiếng Nhật sống chuyển tiếp – Sơ trung cấp 1
Hội thoại kinh doanh tiếng Nhật, tiếng Nhật cho công việc
Nghe hiểu hàng ngày 50 ngày Mới
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp, các sách khác
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N3
Trung cấp II 3 tháng Tiếng Nhật Trung Cao cấp
Mẫu câu/Cách nói, đọc hiểu (đọc kĩ, đọc nhanh) Trung cấp
Hội thoại, Nghe hiểu, Tiểu luận Trung cấp.
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N2
Học mẫu câu/Mẫu ngữ pháp, chữ Hán và từ vựng ở trình độ tương đối cao, luyện khả năng diễn đạt tự nhiên về những chủ để thông thường. Đào tạo kĩ năng đọc hiểu (đọc kĩ) để làm cơ sở cho việc đọc báo, tạp chí và sách thông thường.
■Chữ Hán(Khoảng 250 chữ)■Từ vựng(Khoảng 2000 từ)
Tiếng Nhật Trung cao cấp New Approach – Tập hoàn thành
Tiếng Nhật sống chuyển tiếp – Trung cao cấp 1
Hội thoại kinh doanh tiếng Nhật
Nghe hiểu hàng ngày, Plus 40
Tổng hợp điểm chính ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp 20
Sách chữ Hán trung cấp, Các sách khác
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N3 đến N2
Trung cấp III 3 tháng Tiếng Nhật Trung Cao cấp
Mẫu câu/Cách nói, Đọc hiểu (đọc kĩ) Trung cấp
Hội thoại, Nghe hiểu, Tiểu luận Trung cấp
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N2
Học mẫu câu/Mẫu ngữ pháp, chữ Hán và từ vựng ở trình độ tương đối cao, luyện khả năng diễn đạt tự nhiên về những chủ để thông thường. Đào tạo kĩ năng đọc kĩ để làm cở cho việc đọc tài liệu sống. Thêm vào đó, luyện kĩ năng đọc nhanh cơ sở để đọc báo và tạp chí.
■Chữ Hán(Khoảng 250 chữ)■Từ vựng(Khoảng 2000 từ)
Tiếng Nhật Trung cao cấp New Approach – Tập hoàn thành
Đọc hiểu tiếng Nhật cao cấp
Nghe hiểu hàng ngày, Plus 40
Chiến thuật luyện năng lực nghe hiểu tiếng Nhật cao cấp
Luyện tập ngữ pháp tiếng Nhật cao cấp, Tiếng Nhật Đọc nhanh
Sách chữ Hán trung cấp, Các sách khác
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N2
Cao cấp I 3 tháng Tiếng Nhật Trung Cao cấp
Mẫu câu/Cách nói, đọc hiểu (đọc kĩ, đọc nhanh) Trung cấp
Hội thoại, Nghe hiểu, Tiểu luận Trung cấp.
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N2
Học mẫu câu/Mẫu ngữ pháp, chữ Hán và từ vựng ở trình độ tương đối cao, luyện khả năng diễn đạt tự nhiên về những chủ để thông thường. Đào tạo kĩ năng đọc hiểu (đọc kĩ) để làm cơ sở cho việc đọc báo, tạp chí và sách thông thường.
■Chữ Hán(Khoảng 250 chữ)■Từ vựng(Khoảng 2000 từ)
Tiếng Nhật cao cấp
Chiến thuật luyện năng lực nghe hiểu tiếng Nhật cao cấp
Luyện tập ngữ pháp tiếng Nhật cao cấp, Tiếng Nhật Đọc nhanh
Master hoàn toàn kì thi năng lực tiếng Nhật – Tuyển tập đề bài
Bài tập tổng hợp tiếng Nhật, Các sách khác
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N2 đến N1
Cao cấp II 3 tháng Tiếng Nhật cao cấp
Từ vựng/cách nói chức năng, đọc hiểu (đọc kỹ, đọc nhanh)
Hội thoại, Nghe hiểu, Tiểu luận
Bài tập Kì thi Năng lực tiếng Nhật N1
Tiếng Nhật cao cấp
Nghe hiểu tiếng nói báo Asahi
Luyện tập ngữ pháp tiếng Nhật cao cấp
Bài báo, tạp chí (Aera…), các tài liệu khác
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Tương đương mức N1
Cao cấp III 3 tháng Tiếng Nhật Siêu cao cấp
Đọc hiểu (đọc kỹ, đọc nhanh, đọc văn bản dài)
Tranh luận, diễn thuyết
Viết Luận văn
Tiếng Nhật cao cấp
Nghe hiểu tiếng nói báo Asahi
Luyện tập ngữ pháp tiếng Nhật cao cấp
Bài báo, tạp chí (Aera…), các tài liệu khác, tài liệu sống
Kì thi năng lực tiếng Nhật
Hơn mức N1

※Các tài liệu học trên có thể thay đổi theo nhu cầu, tính cách của học sinh hay đặc điểm của lớp. Xin vui lòng lưu ý trước.
※Các sách ghi dưới đây được dùng làm tài liệu cho kì thi năng lực tiếng Nhật, kì thi du học ứng với các trình độ được viết ở trên.

■Kì thi du học Nhật Bản Tuyển tập đề thực tế ■Challenge (Đọc hiểu, Nghe hiểu, Nghe đọc hiểu tiếng Nhật,...) ■Master Hoàn toàn N1 – N3 Mới - Kỳ thi năng lực tiếng Nhật - Luyện giải đề ■Luyện tập tổng hợp tiếng Nhật cấp N1、N2 ■Kì thi năng lực tiếng nhật, kì thi du học - Tuyển tập đề trong quá khứ ■Kiểm tra tiếng nhật – Tuyển tập đề

Các lớp học luyện vào đại học

Môn học Tài liệu Chú thích
Kì thi du học (Môn học tổng hợp)
Kì thi du học (Toán)
Tiếng Anh
Challenge (Tiếng Nhật, Toán, Môn học Tổng hợp) – Đáp ứng kỳ thi du học
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, Kỳ thi du học – Tuyển tập đề trong quá khứ
Thi thử
※Các lớp trên được mở sau khi tập hợp được các học sinh có nguyện vọng tham gia.