Liên hệ qua email

Click vào nút dưới đây để khởi động hòm thư bạn sử dụng.
Hãy điền các khoản mục cần thiết và gửi email.

Liên hệ qua email tại đây

※Trong trường hợp hòm thư không tự khởi động, bạn hãy gửi thư tới địa chỉ info@ksa-ikebukuro.com, trong nội dung nhớ điền họ tên và quốc tịch và gửi cho chúng tôi.

Liên hệ qua điện thoại, FAX

Số điện thoại 03-5953-3400 Số Fax 03-5953-3440 Điện thoại quốc tế 00-81-3-5953-3400

※Khi gọi, vui lòng chú ý không bấm nhầm số.